Teamwerk bevordert gelijkheid en gezelligheid op school

De Documentaire serie Klassen op Human heeft bevestigd hoe ongelijk de kansen zijn voor allochtone leerlingen op scholen in Nederland. Teamwerk in de klas is de oplossing voor dit probleem. Het begint met taalachterstand op de basisschool. Dan volgen vanzelf verlies van informatie, leerachterstand en vals lage test scores. Dit leidt tot te lage schooladviezen … Meer lezen over Teamwerk bevordert gelijkheid en gezelligheid op school