WORLDWIDE
+31638680026
info@afstandsleren.info
Huiswerkbegeleiding
Eindexamen halen
School

Auteur: mpilgram

Leren door gamen moet snel worden doorgevoerd in scholen

Ik hoorde vandaag op de radio dat onderzoekers hebben aangetoond dat kinderen die games spelen met dieren, meer van dieren afweten. Leren door gamen is een noodzaak voor scholen in 2021. Het bevordert samen werken en persoonlijke ontwikkeling op een leuke manier. Gamen bevordert: De (fijne) motoriek Herkenning van dingen met je ogen en je…
Lees meer

Goed onderwijs geeft kinderen gelijke kansen volgens de SER. Gelukkig weet de onderwijs wetenschap hoe dat wordt bereikt

SER-advies, de Sociaal-Economische Raad, 18-6-2021 Het gelijkheidsideaal is nooit van grote invloed geweest om een maatschappij in te richten. Simpelweg omdat zwakkeren zich slechter kunnen verweren en geen goede lobbies opzetten, zoals rijke en goed geschoolde mensen dat kunnen. Money and education rule. What’s new. Maar de SER vindt het te ver gaan dat het…
Lees meer

‘Net op tijd hulp’ overbrugt effectief gaten in de kennis van leerlingen

Als gevolg van het Coronajaar verzorgen steeds meer instituten en scholen extra huiswerkbegeleiding of aanvullende lessen om te leren lezen of rekenen en corona achterstanden weg te werken. Maar bijlessen verbeteren weinig aan het tekort van kennis bij leerlingen, als de bijles gelijk is voor alle leerlingen (Steiner and Weisberg, 2020). Er is altijd afwijking…
Lees meer

Onderwijs verbetering op scholen door training van docenten en leerlingen

Scholen lopen al 200 jaar op tegen drie problemen: geldtekort lerarentekort tekort aan kennis bij de leerlingen Overheden zoeken dus sinds het ontstaan van scholen naar onderwijsverbeteringen die betaalbaar zijn minder docenten per leerling nodig hebben de studieresultaten bij leerlingen verbeteren Beleidsmakers opperen graag dingen ‘die werken’ in de klas Maar dit is geen goede…
Lees meer

Teamwerk bevordert gelijkheid en gezelligheid op school

De Documentaire serie Klassen op Human heeft bevestigd hoe ongelijk de kansen zijn voor allochtone leerlingen op scholen in Nederland. Teamwerk in de klas is de oplossing voor dit probleem. Het begint met taalachterstand op de basisschool. Dan volgen vanzelf verlies van informatie, leerachterstand en vals lage test scores. Dit leidt tot te lage schooladviezen…
Lees meer

Docenten weten niet dat er weinig kennis overdracht in scholen plaatsvindt

Docenten weten niet dat er weinig kennis overdracht in scholen plaatsvindt Als ouder kan je de kennisontwikkeling van je kind wel eens missen. Maar je zou toch zeggen dat docenten wel weten wat de leerlingen hebben geleerd. Helaas is niets minder waar. Want in het huidige schoolsysteem wordt niet per les en per leerling gemeten…
Lees meer

Ouders weten niet hoe effectieve kennis overdracht er uit ziet

Ouders weten niet hoe effectieve kennis overdracht en kennisopbouw er uit ziet Hoe komt het dat ouders niet weten dat er weinig kennisoverdracht van docent naar leerling in scholen plaatsvindt? En dat de manier waarop we nu nog vaak leren op scholen en thuis niet zo effectief is? Omdat we denken dat de manier waarop…
Lees meer

Leren op scholen in Nederland moet anders

Hersenonderzoek heeft Leren en Kennisopbouw de laatste 10 jaar veel beter bestudeerd De inzichten van het modern hersen onderzoek geven aan dat Leren op scholen en thuis in Nederland slimmer kan. Lees Meer De onderzoeken wijzen uit dat leren op uiteenlopende manieren kan. Het gebeurt daarom gedurende het hele leven en overal. En leren gebeurt…
Lees meer

We vinden het normaal dat scholen eruit zien als in onze jeugd

We vinden de gang van zaken op scholen normaal, omdat het er aan toe gaat als in onze jeugd Wij, ouders, hebben onze opleidingstijd al geruime tijd achter de rug. Het heeft ons gebracht tot het punt waar we nu staan. Meestal zijn er meer bepalende momenten dan de schooltijd in ons leven geweest die…
Lees meer

Geverifieerd door MonsterInsights